top of page

REZULTATE

PROIECT COMPONENT 1

 • Design-ul senzorilor chemorezistivi si imprimarea materialelor active din senzori, i.e. nanotuburi de carbon functionalizate pe suprafata (sintetizate de partenerul UPB) si nanowall-uri de carbon;

 • Caracterizarea materialelor active din senzori (depuse prin tehnici laser) precum si senzorii obtinuti;

 • Sinteza nanotuburilor de carbon cu grupari functionale pe suprafata ce sunt transferate direct pe structuri de senzori (electrozi interdigitali);

 • Caracterizarea morfologica, structurala si chimica a CNT;

 • Teste pilot în aer liber si în spațiu închis securizat pentru validarea semnalului electric al matricilor de senzori expusi la materii explosive si precursori de explozivi;

 • Evaluarea timpului de raspuns si recuperare al matricilor de senzori, sensibilitatea si selectivitea matricilor de senzori.

1.jpg

Nanotuburi de carbon sintetizate la UPB

testare senzori insemex.jpg

PROIECT COMPONENT 2

Testare senzori la INSEMEX

8.png

Senzor chemorezistiv a) inainte si b) dupa imprimare cu laser (prin LIFT) cu un pixel de nanotuburi de carbon 

 • Obtinerea de nanostructuri pentru senzori SAW: filme nanoporoase, filme multistrat, nanoparticule/quantum dots (doturi cuantice) incorporate in polimer. Depunerea acestora a fost realizata prin ablatie laser pentru filmele subtiri, iar filmele compozite nanoparticule-polimer au fost obtinute dupa sinteza nanoparticulelor prin ablatie laser. Incorporarea acestora intr-o masa polimerica si depunerea s-a realizat prin tehnica pulverizarii (air brush);

 • Sensibilitatea filmelor subtiri a fost imbunatatita atat prin controlul morfologiei, cat si prin alegerea unor materiale care au oferit in timp rezultate foarte bune. Astfel, au fost utilizati oxizi (ZnO, WO3, TiO2), metale (Pd) si polimeri (polietilenimina, polidimetilsiloxan);

 • Fabricarea senzorilor SAW cu diferite tipuri de straturi sensibile nanostructurate prin tehnici laser; realizarea montajului experimental in vederea testarii senzorilor la materiale explozibile;

 • Efectuarea de teste in cadrul Laboratorului de Echipamente Electrice Ex de Curenți Slabi, aparținând departamentului Securitatea Instalațiilor și Echipamentelor Antiexplozie din INCD INSEMEX Petroșani.

2.jpg
3.png

Experiment cu 429 g exploziv efectuat la INSEMEX Petrosani

senzor de bctz sto montat in ansamblul d

Senzor montat in ansamblul de masura, testat in conditii reale 

PROIECT COMPONENT 3

 • Proiectarea si realizarea dispozitivelor senzoristice bazate pe materiale ecologice, efectuarea testelor in conditii de laborator;

 • Proiectarea si realizarea unui sistem robotic mobil, integrarea senzorilor dezvoltați de INFLPR într-un dispozitiv mobil cu afisarea valorilor masurate si în cadrul sistemului robotic mobil.

 • Efectuarea testarilor senzorilor de presiune in conditii reale de lucru, dispozitivele senzoristice fiind supuse presiunii de explozie la detonarea încarcaturilor explozive, prin experimente în câmp deschis pentru unda de presiune aeriana asupra senzorului TESTES de presiune.

Robot mobil realizat la UCV

testare senzori insemex 2.jpg

Testare senzori la INSEMEX

PROIECT COMPONENT 4

 • Au fost obtinute filme subtiri de oxid de wolfram nedopat si dopat cu 1% si 2% Fe in oxidul de wolfram si structuri sub forma WO3/MnO2 si MnO2/WO3+MnO2/WO3;

 • Au fost depuse filme subtiri de WO3/WO3 dopat pe alumina prevazuta cu electrozi pentru senzori de gaze; 

 • Caracterizarea filmelor depuse prin XRD, Raman si spectrofotometrie;

 • Caracterizarea filmelor de WO3 si WO3 dopat prin SEM, EDX si elipsometrie, testare senzori.

4.png
5.png
3.jpg
6.png

Senzori cu WO3/ WO3+MnO2/ MnO2 (200nm) si WO3/ WO3+MnO2/ MnO2 (400nm) dezvoltati la UCV si raspunsul acestora la NO2

DISEMINAREA REZULTATELOR 

CERERI BREVET

1. Procedeu pentru obținerea prin metode laser a filmelor nanoporoase multistrat de SnO2/Co3O4 pentru detectia amoniacului / autori C. Viespe, D. Miu, I. Constantinoiu / numarul A/00035/21.05.2019

2. Stand computerizat pentru prepararea unui amestec de gaze inflamabile/toxice/asfixiante /  A00807/28.11.2019

3. Metoda de obtinere de senzori de presiune bazati pe straturi subtiri de material piezoelectric ecologic fara plumb (Ba1-xCax) (ZryTi1-y) O3 depuse prin depunere laser pulsata / autori N.S. Scarisoreanu, N. Enea, C. Viespe, V. Ion / numarul A/00747/ 18.11.2020

4. Senzori pentru detectia de amoniac cu materiale active senzitive pe baza de nanotuburi de carbon si procedeu de obtinere a acestora / autori S. I. Voicu, A. Palla-Papavlu, M. Pandele / numarul A/00205/26.04.2021

ARTICOLE

1. Carbon nanowalls decorated with gold nanoparticles for surface-enhanced Raman spectroscopy / 2018 / Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 13(3) 743-749 / S. Mihai, D.L. Cursaru, D. Matei, A. Dinescu, S.D. Stoica, S. Vizireanu, G. Dinescu / publicat

2. Characteristics of Surface Acoustic Wave Sensors with Nanoparticles Embedded in Polymer Sensitive Layers for VOC Detection / 2018 / Sensors 18, 2401/ C. Viespe, D. Miu / publicat

3. Surface Acoustic Wave Hydrogen Sensors Based on Nanostructured Pd/WO₃ Bilayers / 2018 / Sensors 18(11) 3636 / D. Miu, R. Birjega, C. Viespe / publicat

4. Highly selective surface acoustic wave e-nose implemented by laser direct writing / 2019 / Sensors and Actuators B: Chemical Vol. 283, 154-162 / M. Benetti, D. Cannatà, E. Verona, A. Palla-Papavlu, V.C. Dinca, T. Lippert, M. Dinescu, F. Di Pietrantonio / publicat

5. Antireflective coatings with high damage threshold prepared by laser ablation / 2019 / Applied Physics A 125, 815 / M. Filipescu, A. Palla‑Papavlu, A. Bercea, L. Rusen, M.O. Cernaianu, V. Ion, A. Calugar, L.C. Nistor, M. Dinescu / publicat

6. Surface Acoustic Wave Sensors for Ammonia Detection at Room Temperature Based on SnO2/Co3O4 Bilayers / 2019 / Journal of Sensors 8203810 / I. Constantinoiu, D. Miu, C. Viespe / publicat

7. Sub-limit detection in SAW sensors by FFT spectral analysis of frequency time instability / 2019 / Sensor Review 39 246-251 / I. Nicolae, D. Miu, C. Viespe / publicat

8. Detection of Volatile Organic Compounds Using Surface Acoustic Wave Sensor Based on Nanoparticles Incorporated in Polymer / 2019 / Coatings 9, 373 / I. Constantinoiu, C. Viespe / publicat

9. Fourier analysis of SAW resonance frequency variations for improved detection / 2019 / Sensors And Actuators A-Physical 295, 302-307 / I. Nicolae, D. Miu, C. Viespe / publicat

10. Love Wave Surface Acoustic Wave Sensor with Laser-Deposited Nanoporous Gold Sensitive Layer / 2019 / Sensors 19, 4492 / C. Viespe, V. Dinca, G. Popescu-Pelin, D. Miu / publicat

11. Hydrogen Detection with SAW Polymer/Quantum Dots Sensitive Films / 2019 / Sensors 19, 4481 / I. Constantinoiu, C. Viespe / publicat

12. Capitol 15 „Nanostructured tungsten oxide using pulsed laser deposition for bio- and environmental sensing applications” autori: M. Filipescu, A. Palla-Papavlu, P.M. Ossi, M. Dinescu în Functional nanostructured interfaces for environmental science and biomedical applications, Editura Elsevier (2019) / publicat

13. Synthesis and characterization of polysulfone-doped TiO2 MWCNT composite membranes by sonochemical method / 2020 / Applied Physics A 126, 233 / A. Muhulet, C. Tuncel, F. Miculescu, A.M. Pandele, C. Bobirica, C. Orbeci, L. Bobirica, A. Palla-Papavlu, S.I. Voicu / publicat

14. Development of Pd/TiO2 Porous Layers by Pulsed Laser Deposition for Surface AcousticWave H2 Gas Sensor / 2020 / Nanomaterials 10 (2020) 760 / I. Constantinoiu, C. Viespe / publicat

15. Piezoelectric hybrid heterostructures PVDF/(Ba,Ca)(Zr,Ti)O3 obtained by laser techniques / 2020 / Coatings. ISSN 2079-6412 / N. Enea, V. Ion, A. Andrei, M. Dinescu, R. Birjega,  N.D. Scarisoreanu / publicat

16. Structural, morphological, and optical properties of iron doped WO3 thin film prepared by pulsed laser deposition / 2020 / Coatings 10(4), 412 / M. Osiac, N. Cioatera, M. Jigau / publicat

PARTICIPARI CONFERINTE

Pentru lista completa click pe butorul de mai jos

Search
bottom of page