top of page
Search
  • Writer's pictureAlexandra Palla-Papavlu

Rezumat Etapa 1/2018

Obiectivul principal al proiectului „Fabricarea, calibrarea și testarea de sisteme integrate avansate de senzori pentru aplicații în securitate societală” cu acronimul TESTES (15PCCDI) este demonstrarea realizării de senzori ce pot fi folosiți pentru aplicații în securitatea societală pentru detecția de compuși toxici și explozivi, precum și sisteme mobile pentru detecția undelor de șoc datorate exploziilor, la un TRL 4/5.

În aceasta etapă de implementare a proiectului, ne-am concentrat asupra următoarelor patru obiective științifice, aferente fiecărui subproiect component:

Subproiect 1) Sintetizarea și caracterizarea materialelor active din senzorii chemorezistivi.

Subproiect 2) Fabricarea și caracterizarea filmelor subțiri nanostructurate din senzorii SAW.

Subproiect 3) Integrarea filmelor subțiri de PVDF și BCTZ într-un dispozitiv de testare.

Subproiect 4) Fabricarea și caracterizarea filmelor subțiri de WO3.

În aceasta etapă de implementare a proiectului, un număr de 27 de activități au fost în derulare, 23 de activități fiind de cercetare/științifice și patru de diseminare a rezultatelor către comunitatea știintifică și publicului larg prin realizarea paginii web a proiectului. Activităţile acestei etape au fost realizate în întregime și în concluzie, putem afirma că obiectivele primei etape au fost atinse și depășite.

Astfel:

1. În prima etapă au fost angajați 9 cercetători noi (masteranzi, doctoranzi și cercetători postdoctorali) în funcții de Asistent Cercetare Științifică.

2. Ținând cont de durata scurtă a acestei etape putem concluziona că am avut o activitate de diseminare bogată, prin participarea la 11 conferințe (depășind indicatorii de rezultat) precum și prin publicarea a 4 articole în jurnale ISI și a unui capitol de carte (la Editura Elsevier).

3. Platforma erris.gov a fiecărui partener din consorțiu a fost actualizată cu oferta de servicii de cercetare și tehnologice oferite.

4. Resursele și competențele membrilor echipei proiectului au fost prezentate în detaliu în cadrul primei întâlniri de proiect la Măgurele, unde au participat toți responsabilii de subproiecte împreună cu persoane cheie din fiecare subproiect.

5. Directorul de proiect si responsabilul subproiectului 2 (Alexandra Palla-Papavlu și Cristian Viespe) au realizat câte două vizite de lucru la instituțiile partenere, una la INCESA, instituție cu posibilități de relansare și una la INSEMEX, îmbunătățind astfel competențele existente la nivelul consorțiului.

În concluzie, în prima etapă de realizare a proiectului nu am întâmpinat greutăți științifice, tehnice și/sau manageriale, indicatorii de realizare fiind îndepliniți și depășiți în totalitate.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page