top of page

01/

Cod proiect

PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0172

02/

Domeniu

2 - Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate

03/

Durata contractului

01-03.2018 - 30.04.2021

04/

Valoare totala de la buget

4.953.800 lei

Rezumatul proiectului

Proiectul TESTES urmareste patru tematici independente, fiecare dintre acestea contribuind pe termen lung la realizarea priorităților stabilite in Strategia de Cercetare, Dezvoltare, Inovare 2014-2020, TIC, Spatiu si Securitate, si anume: 
D1. Demonstrarea si validarea unei matrici de senzori chemorezistivi pe baza de nanomateriale (nanotuburi de carbon si grafene verticale functionalizate) pentru detectia de compusi volatili explozivi (militari si artizanali).   
D2. Demonstrarea si validarea unui senzor cu unde acustice de suprafata (SAW) cu nanofire si filme poroase pentru detectia de materii explozive.  
D3. Dezvoltarea unui dispozitiv tip senzor de presiune mobil ce se bazeaza pe o structura ceramica piezoelectrica ecologica sau o heterostructura compus ceramic-polimer pentru monitorizarea variatiilor de presiune datorate unei explozii. 
D4. Dezvoltarea tehnologica a unei clase noi de membrane active a detectorilor de gaze sub forma  unor straturi subtiri de trioxid de wolfram dopat cu fier si trioxid de wolfram depus in structura WO3/MnO2. 
Aceste tematici corespund realizarii de senzori si matrici de senzori cu performante exceptionale, sensibilitate si selectivitate excelente, capabile sa realizeze detectia explozivilor de interes. Prin aceasta, urmarim consolidarea capacitatii nationale de a realiza, in totalitate in Romania, platforme portabile si ieftine de detectie de compusi volatile explozivi pentru aplicatii in securitatea societala. De fapt, aceasta este o motivatie strategica pentru noi si o caracteristica importanta a acestui proiect, deoarece sistemele pentru detectie de explozivili sunt importante nu doar pentru monitorizare in aeroporturi, ci si pentru siguranta oamenilor si a locurilor publice.

CONSORTIU

INFLPR

Coordonator proiect complex

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI

Director proiect:

Dr. Alexandra Palla-Papavlu

Dr. Maria Dinescu

UPB

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

Responsabil partener 1: Prof. Dr. Stefan Voicu

INSEMEX

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU  SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLIZIVA

Responsabil partener 2:

Dr. Ing. Artur Gaman

UCV

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Responsabil partener 3: Conf. Dr. Mariana Osiac

EVENIMENTE IN CADRUL PROIECTULUI

Kickoff Meeting
21-22.05.2018
Workshop
4-5.3.2020

PUBLICATII

PUBLICATII

bottom of page