top of page
Search
  • Writer's pictureAlexandra Palla-Papavlu

Rezumat Etapa 2/2019

Obiectivul principal al proiectului „Fabricarea, calibrarea și testarea de sisteme integrate avansate de senzori pentru aplicații în securitate societală” cu acronimul TESTES (15PCCDI) este demonstrarea realizării de senzori ce pot fi folosiți pentru aplicații în securitatea societală pentru detecția de compuși toxici și explozivi, precum și sisteme mobile pentru detecția undelor de șoc datorate exploziilor, la un TRL 4/5.

În aceasta etapă de implementare a proiectului, ne-am concentrat asupra următoarelor patru obiective științifice, aferente fiecărui subproiect component:

Subproiect 1) Design-ul și dezvoltarea matricilor de senzori chemorezistivi.

Subproiect 2) Optimizarea filmelor nanostructurate și fabricarea senzorilor SAW, realizarea montajului experimental în vederea testării senzorilor cu materii explozive.

Subproiect 3) Evaluarea eficienței în condiții de laborator a dispozitivelor cu senzori piezoelectrici de presiune bazați pe filme subțiri policristaline de BCTZ/PVDF.

Subproiect 4) Depunerea și investigarea experimentală a straturilor subțiri de WO3 dopat cu Fe.

În aceasta etapă de implementare a proiectului, un număr de 30 activități au fost în derulare, 25 activități fiind de cercetare/științifice și cinci de diseminare a rezultatelor către comunitatea știintifică și publicului larg prin realizarea paginii web a proiectului. Activităţile acestei etape au fost realizate în întregime și în concluzie, putem afirma că obiectivele primei etape au fost atinse și depășite.

Astfel:

1. În cea de-a doua etapă cei 9 cercetători noi (masteranzi, doctoranzi și cercetători postdoctorali) în funcții de Asistent Cercetare Științifică au participat la toate activitățile de cercetare desfășurate în cele 4 subproiecte. De asemenea, ei au contribuit la diseminarea rezultatelor proiectului prin participarea la conferințe și publicare de articole in jurnale ISI.

2. Am avut o activitate de diseminare bogată, prin participarea cu 18 comunicări științifice la conferințe naționale și internaționale, publicarea a 9 articole ISI, trimiterea spre publicare a 2 articole, trimiterea unui brevet spre aprobare la OSIM, depășind astfel indicatorii de rezultat.

3. Platforma erris.gov a fiecărui partener din consorțiu a fost actualizată cu oferta de servicii de cercetare și tehnologice oferite.

4. Directorul de proiect si responsabilul subproiectului 2 (Alexandra Palla-Papavlu și Cristian Viespe) au realizat o vizită de lucru la INSEMEX, îmbunătățind astfel competențele existente la nivelul consorțiului.

În concluzie, în cea de-a doua etapă de realizare a proiectului nu am întâmpinat greutăți științifice, tehnice și/sau manageriale, indicatorii de realizare fiind îndepliniți și depășiți în totalitate.

39 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page